Home
Aanmelden dorsdag
De Loonwerker
ploegwedstrijd 2016
Dorsdag 2016
melkfabriek Heino
Nordhorn 2015
Roggemaaiersdag Raalte
Restauratie Same
restauratie project
Links
filmpjes
Wedstrijd maaien
Stationair
restauratie  TED 20
Rogge maaien 2012
lanz  zelfbinder
nostalgie
folders
goudland
Werktuigen 1911
Heesters 1963
restauratie project
Gerestaureerd
Contact
Te Koop
Agenda


Wedstrijd maaien

Maaiwedstrijden leveren een grote bijdrage tot het verbeteren van gewasbewerking. Immers goed maaiwerk levert het fundament voor een goede hergroei en optimale bewerking van het gemaaide tot groenvoer. hier onder een afbeelding van een wedstrijdveld en hoe er gemaaid moet worden.
maai beeld.jpg

HOE MOET MEN MAAIEN

De start Het deelnemersbordje en de grenspaal van 50 cm aan de linkerkant van de trekker(deze grenspaal mag niet worden aangeraakt of verzet). Maai het terrein twee keer rond (rechtom of linksom indien links aangebouwd garnituur). Vervolgens het middenstuk uitmaaien of trekker keren en het gedeelte buitenom maaien, waar u doorheen bent gereden (twee gangen). Let erop dat u niet over de uitgezette lijn van 50 cm komt. bij het maaien van het middenstuk is men vrij om naar eigen inzicht te maaien. Het laatste te maaien zwad in het middenstuk, dient met de volle lengte van de maaibalk te worden gemaaid. Het in en uitzetten moet zodanig gebeuren, dat de maaibalk het voorgemaaide zwad (indien nog aanwezig) er ongeschonden bij blijft liggen. Ook moet de spoorbreedte van de trekker zodanig zijn afgesteld dat men bij het maaien niet door het reeds gemaaide zwad behoeft te rijden. De deelnemer mag tijdens de wedstrijd op geen enkele wijze worden geholpen, behalve bij het uitzetten en en weg nemen van de richtpaaltjes. Tijdens de wedstrijd mogen zich geen andere personen op de veldjes bevinden dan de deelnemers en de jury, wedstrijd- en terreincommissie en zij die van de wedstrijdleiding speciale toestemming hebben gekregen. De leden van de terreincommissie moeten voor de deelnemers goed kenbaar zijn. Zij houden tijdens het maaien toezicht op het naleven van het wedstrijdreglement. Wanneer een deelnemer moeilijkheden heeft of hulp verlangt mag hij zich alleen tot deze commissie of jury wenden. De deelnemers zijn verplicht de aanwijzing van de terreincommissie op te volgen. Een deelnemer die hulp ontvangt, anders dan in het reglement is toegestaan, of op een andere wijze de voorschriften overtreed, zoals b.v. door het verplaatsen van gemaaid gras, zal bij de eerste keer een waarschuwing ontvangen. Bij een tweede overtreding word hij/zij gediskwalificeerd. Het begin en het einde van de wedstrijd wordt op duidelijke wijze aangegeven, b.v. door het hijsen en strijken van een vlag. Wanneer een deelnemer buiten zijn schuld in tijdnood raakt, ten gevolge van het in ongerede raken van de trekker of maaibalk, zal hij zich voor verlenging van zijn maaitijd tot de terreincommissie moeten wenden. Tijdens de wedstrijd mogen de deelnemers het wedstrijdveld niet verlaten. Bij het beoordelen van de eerste twee rondgangen moet de trekker en maaigarnituur voor het betreffende wedstrijdveld opgesteld staan. De deelnemers moeten tenminste 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd met hun materiaal voor het te maaien veldje staan. De terreincommissie heeft hier ter plekke de mogelijkheid tot een veiligheidskeuring van het maaigarnituur.

Beoordeling

De jury geeft cijfers voor de volgende onderdelen: 1. Het openingszwad dient recht te zijn, goed afgesneden met name bij de binnenschoen, hier moet ook het binnenzwadbord worden gebruikt. 2. Het te maaien gras dient goed afgesneden te worden, maximale stoppellengte + 5 cm (andere lengte in overleg met de landeigenaar) over het hele perceel steekproefsgewijs. 3. Beoordeling ligging en afwerking van het gewas: wiersen zo breed mogelijk, recht en zonder trekkersporen. een binnen en buitenzwadbord is toegestaan,alleen de eerste ronde is het binnenzwadbord verplicht. 4. Het gemaaide gras dient tegen de maairichting in te liggen. 5. Bij het begin en het einde van het zwad per snede mogen de wiersen op de kopakkers niet geraakt worden. 6. Het gemaaide perceel dient zonder geren, niet gemaaide stukjes en zonder stropen te zijn. 7. Het laatste zwad dient zodanig gemaaid te worden dat men niet door een reeds afgemaaid zwad heen maait. Het moet met de volle breedte van de maaibalk worden gemaaid. 8. De afstand tot de grenspaal dient over de gehele breedte evenveel te zijn: dus aan beide zijden 50 cm gras laten staan. 9. Indruk van het geheel, hoe ligt het gemaaide er in het perceel bij. 10. De compleetheid van de maaibalk bestaat uit: Bescherming messenbalk. Bescherming draaiende delen/V-snaar. Voorzien van sleepvoet. Bij het ontbreken van één of meerdere onderdelen wordt per onderdeel 2 strafpunten in mindering gebracht. Er kan totaal 90 punten per jurylid worden gegeven.

DSC02999.JPG